Gender Studies in Turkey (lead Prof. Dr. Gülay Toksöz, FU; language: Turkish)

This course was developed by four AiE fellows, Assistant Professor Dr. Ayşe Dayı, Dr. Ezgi Pınar, Assistant Professor Dr. Mehmet Şiray, Professor Dr. Gülay Toksöz, and AiE Director Professor Dr. Kader Konuk in collaboration with scholars from Turkey. 

This course is open to enrollment for university students around the world. Students begin by studying the history of the women’s movement in Turkey and go on to engage with a variety of topics in gender studies, including gender equality, women’s suffrage, LBTIQ+ rights, body politics, employment, sexuality, and political participation. Video podcasts, presentations, self-assessment tools, and other digital content were created specifically for this course. 

Students log into the course via the Moodle platform of the University of Duisburg-Essen. 

Course Modules

1. Feminism(s) and Women’s Studies (3 weeks)
2. Citizenship and Political Participation (2 weeks)
3. Gender and Labor (2 weeks)
4. Gender and Immigration (2 weeks)
5. Sexuality, Binary Gender System, and LGBTI+ Rights (1 week)
6. Heterosexual Female Sexuality in the Patriarchal System (1 week)
7. Women’s Sexual and Reproductive Health (1 week)
8. Gender-based Violence (1 week)


Prof. Dr. Aksu Bora | 1970’lerden Günümüze Dünyada ve Türkiye’de Feminist Hareket


Selime Büyükgöze | 2000’lerden Günümüze Türkiye’de Feminist Hareket


Prof. Dr. Fatmagül Berktay | Osmanlı’dan Bugüne Kadın Mücadele Tarihine Bir Bakış


Nuray Karaoğlu | KA.DER | Türkiye’de Kadınların Siyasal Katılımı, Tarihsel ve Güncel Durum


Prof. Dr. Yıldız Ecevit | Kapitalizmde Kadın Emeğinin Durumu


Prof. Dr. Şemsa Özar | Çalışma Yaşamında Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık


Prof. Dr. İpek İlkkaracan | Türkiye’de Bakım Hizmetlerinin Durumu


Arzu Çerkezoğlu | DISK | İşçi Sendikalarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği


Aysun Gezen | KESK | Memur Sendikalarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği


Doç. Dr. Emel Memiş | Kadınlar ve Erkekler Arasında Zaman Kullanımında Eşitsizlik


Eylem Karakaya | Türkiye’de Kadınlar, Erkekler, Gençler ve Çocuklarla Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı


Op. Dr. Gülnihal Bülbül | Türkiye’de Tıbbileşen Doğum ve Alternatifleri


Dr. Seven Kaptan | Türkiye’de LGBTI+ Bireyler ve Aileleriyle Sosyo-Psikolojik Çalışmalar


Aylime Aslı | KaosGL | Türkiye’de LGBTI+ Hareketi


Doğukan Karahan | SPoD | Türkiye’de Sosyal Politika ve LGBTI+ Hareketi


Hande Güzel | Türkiye’de Bekareti Yeniden Kazanma Pratikleri


Prof. Dr. Gülay Toksöz | Toplumsal Cinsiyet ve Göç